1. Úvod
 2. Bydleni
Výrobky, které slouží dodnes

Mezi záplavou spotřebního zboží, které se již nezachovalo nebo natolik morálně zestárlo, že z něj je spíše muzejní exponát, jsou zde i výrobky, které často přežili více generací. Je to zejména nábytek, který sice již vyšel z modních trendů, ale při šetrném zacházení může svoji funkci plnit dodnes. A potom projekty rodinných domů, které byste po různých rekonstrukcích a úpravách možná ani na druhý pohled nepoznali.

Nábytek 1971

Oborový podnik nábytek, Lidická 2, Brno, 36 stran

Vyšší kvalita práce obchodu - náš dar republice k 50. výročí vzniku KSČ

Bydlení je jednou z nejzákladnějších sociálních hodnot v životě člověka. Zvěčnění a zmechanizování pracovních úkonů v zaměstnání přináší sebou určitý sklon k intimitě, a touhu po soukromí domova.

Všem členům společnosti je třeba zajistit především klidný a harmonický rodinný život, umožňující rozvoj intelektu a maximální regeneraci fyzických a psychických sil. Bez domova není klidu, pohody a kvalitní práce následujícího dne v zaměstnání, domov podstatně ovlivňuje lidskou psychiku a pracovní aktivitu. Jako největší podnik zabývající se u nás prodejem nábytku si plně uvědomujeme svůj díl odpovědnosti na dalším zlepšování životního prostředí. Víme, že přetváření bytového fondu, vyvolané změnami v názorech na bytovou výstavbu, vyžaduje provést obdobné změny i v celkovém řešení bytového zařízení, jeho uspořádání, skladbě i kvantitativních ukazatelích. Předpokládáme, že v tomto procesu bude hrát obchod s nábytkem inspirativní a organizační roli.

Oborový podnik NÁBYTEK Lidická 2, Brno

 

Vše, co souvisí s utvářením životního prostředí, stává se vždy středem zájmu veřejnosti. Týká se to i tradičních prodejních výstav nábytku. Tyto výstavy jsou pro nás největší příležitostí, jak zákazníkům nabídnout téměř celý náš sortiment a seznámit je s perspektivami a záměry své činnosti. Proto bychom chtěli, aby letošní výstavy byly ve všech směrech úspěšnější než minulé ročníky. Bylo-li při dosavadních akcích dosaženo určité úrovně vystavování, pokusili jsme se letos tento vývoj posunout opět dál. Úloha obydlí v životě člověka i společnosti roste nebývalou měrou. Koncept výstav proto vychází z moderního názoru na byt a bydlení, z aplikace současných zásad kultury bydlení v dnešních společenských a hospodářských podmínkách. Na letošních výstavách vám chceme předvést různé způsoby vybavení bytu, které by odpovídaly novým sociologickým a ekonomickým poznatkům. Proto estetické i funkční řešení výstavních interiérů odpovídá praktickému i modernímu způsobu bydlení.

BYDLENÍ ODRÁŽÍ KONCEPCI NAŠÍ EXISTENCE

Základem prostředí, v němž je člověk spokojen a v němž se cítí dobře, je vkusný a pohodlný moderní nábytek. Oddechnout si v takovém prostředí po celodenním shonu - to je chvíle, která patří k nejpříjemnějším z celého dne.

 

Moderní nábytek prodělal v poslední době velké změny. Abyste získali ucelenou představu nejen o jeho vzhledu, ale i o účelnosti jednotlivých typů, vystavujeme soupravy v kójích, které svými rozměry odpovídají rozměrům místností v moderním bytové výstavbě. Optimální varianty uspořádání nábytku vám tak mohou poskytnout řadu námětů, na jejichž základě budete moci realizovat své vlastní představy.

Domácnost se skládá z mnoha předmětů různého poslání a různých rozměrů. Aby si mohl každý na výstavách vybrat zboží, které potřebuje, soustřeďujeme na výstavní ploše nábytek rozmanitých tvarů i funkcí. Najdete tu kuchyňské, obývací a ložnicové soupravy, čalouněný nábytek, menší soupravy pro oddělené kouty, řadu jednotlivých kusů i množství bytových doplňků. Následující stránky uvádějí výběr z nejzajímavějších exponátů letošních výstav.

 

Dobře si je prohlédněte. Bude se vám lépe vybírat.

Vedle těchto typů nábytku spatříte na našich výstavách i řadu dalších zajímavých výrobků. Soupravy i jednotlivé kusy, bytové doplňky - to vše jsou věci, které spoluvytvářejí moderní byt. Je jedním z výsledků konsolidace vnitřního trhu, že se v poslední době výrazně rozšířil sortiment výrobků. Týká se to i prodejen nábytku, v nichž je nyní skutečně z čeho vybírat.

Nábytek vybírejte co nejpečlivěji. Jistě si při rozhodování uvědomujete, že zvolený typ bude po několik let nedílnou součástí vaší domácnosti. Proto vám doporučujeme časté návštěvy našich prodejen. Naši odborníci vám poradí nejen při volbě a rozmístění nábytku, ale pomohou vám i s dopravou zakoupeného zboží a s jeho montáží v bytě. Hledáte-li odbornou pomoc, najdete ji v prodejnách oborového podniku.

Nábytek 1973

Interier Praha, národní podnik, 120 stran

Obsahem katalogu jsou:

 • Obývací pokoje, stěny 
 • Kuchyně
 • Sektorový nábytek
 • Čalouněné výrobky
 • Kancelářský nábytek
 • Školní nábytek
 • Jídelní stoly
 • Konferenční stolky
 • Borovicový nábytek
 • Křesla a židle kompletované k našim výrobkům
 • Sólo výrobky

Celý katalog

Úvodník

HOSPODÁŘSKÝ PROGRAM XIV. SJEZDU KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA STANOVIL ZÁKLADNÍ SMĚRY A CÍLE ROZVOJE NAŠEHO NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Tento program nelze chápat v úzkém technicko-ekonomickém smyslu, ale v celém jeho společenském i rozsahu jako zápas za trvalý růst produktivity práce, za uplatnění všech tvořivých sil a schopností společnosti v zájmu zvyšování životní úrovně našeho lidu.

Podstata hospodářského programu tkví ve zvyšování efektivnosti v každé naší činnosti. Jestliže v minulosti zůstával tento úkol v příliš obecné a abstraktní podobě, formuloval jej XIV. sjezd KSČ jako konkrétní a akční úkol, k jehož plnění je třeba zpracovat v každém odvětví, oboru, ale i podniku zcela konkrétní program praktických opatření.

Stalo se již naší tradicí vydávat u příležitosti Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží katalog nábytku, který vyrábíme, nebo který v době platnosti katalogu uvedeme na československý trh.

Prvořadým posláním našeho národního podniku je uspokojování potřeb našich pracujících v dodávkách kvalitního nábytku v žádoucím sortimentu a množství pro vnitřní trh, pro vývoz a plnění úkolů stanovených státním plánem. Celý růst výroby, při respektování stanovených zásad může být zabezpečen zvýšením produktivity práce, rozvojem iniciativy pracujících, socialistickou soutěží, účinnější kádrovou a personální politikou, komplexní socialistickou racionalizací obsahující soustavu konkrétních opatření v technologii, organizaci výroby, lepším využitím materiálu a pracovní doby.

Interiér Praha, národní podnik, je velkým nábytkářským podnikem, který vyrábí ročně za 600 mil. kancelářského a školního nábytku, obývacích pokojů, kuchyní a čalouněného nábytku. Práce našich dělníků, techniků, inženýrů a ostatních technicko-hospodářských pracovníků je oceňována, o čemž svědčí zájem o výrobky značky Interiér Praha na trzích RVHP i v kapitalistických státech a pozornost návštěvníků na nábytkářských veletrzích a salónech, kterých se každoročně zúčastňujeme.

V současné době můžeme konstatovat, že jsme zavedli do výrobního procesu celou řadu opatření na úseku komplexní racionalizace a další připravujeme. Nedílnou součástí tohoto procesu, který může hmatatelně zhodnotit i náš zákazník, je samotný tvar našeho nábytku, který respektuje průmyslovou výrobu, současný světový vývoj v tomto směru, život, zvyklosti člověka i jeho pohodlí. Nábytek, který jsme v poslední době zavedli do sériové výroby nebo který připravujeme, je moderních forem, které člověk rád přijímá.

Tyto tvary jsou spjaty s novou technologií, progresivními materiály a tedy i produktivitou práce, v neposlední řadě i s kvalitou a životností. Uspokojovat potřeby naší socialistické společnosti bylo za více než dvacetileté existence našeho podniku a je i dnes naší snahou.

Máme stále na mysli své poslání: vyrábět dobrý nábytek pro dobré bydlení a pro neustálý růst životní úrovně obyvatel naší země.

JOSEF ONDRÁK, PODNIKOVÝ ŘEDITEL INTERIÉR PRAHA, n.p.

 

VÝROBKY UVEDENÉ V TOMTO KATALOGU ZAKOUPÍTE:

Tržní fondy: tj. nábytek pro spotřebitelskou veřejnost v prodejnách nábytku podniků:

 

ČSR: Nábytek GŘ Brno, Lidická č. 2

Kraj. závod 01 — Praha, Václavské náměstí č. 60

Kraj. závod 02 - České Budějovice, tř. Rudé armády 72

Kraj. závod 03 — Cheb, ČSSP č. 7

Kraj. závod 04 - Liberec, Moskevská č. 14

Kraj. závod 05 — Hradec Králové. Dukelská č. 469

Kraj. závod 06 — Gottwaldov, Kvítková č. 2898

Kraj. závod 07 — Olomouc, Opletalova č. 1

ČSSD - Těšnov 5, Praha 1

 

SSR: Obchod s nábytkom, GR Žilina, nám. SNP č. 7

Podnik, riad. — Nitra, Leninova trieda č. 72

Podnik, riad. - Žilina, SNP č. 12

Podnik, riad. - Prešov, Hviezdoslavova č. 9

OD Prior — Rooseweltovo nám. 2—4, Bratislava

 

Mimotržní fondy: tj. nábytek pro zařizování kanceláří, škol a dalších zařízení:

ČSR: Prodejny nábytkářského průmyslu, Praha, Václavské náměstí č. 3

SSR: Drevona, n. p., Drieňová č. 5, Bratislava

 

ZÁVODY N. P. INTERIÉR PRAHA

Závod 1 Třešť u Jihlavy

Závod 2 Liberec

Závod 3 Chotěboř

Závod 4 Zlonice u Slaného

Závod 5 Bystřice v Čechách

Závod 6 Praha 8

Závod 7 Cvikov u Nového Boru

Závod 8 Teplice v Čechách

Montované rodinné domky 1974

Typové projekty 16 montovaných staveb na 68 stranách od Dřevařského průmyslu - generální ředitelství Praha

Výrobci:

Západočeské dřevařské závody Mariánské Lázně (1 projekt)

Severočeské dřevařské závody Česká Lípa (3x)

Středočeské dřevařské závody Praha (5x)

Východočeské dřevařské závody Trutnov (6x)

Úvodník katalogu

Montované rodinné domky jsou tradičním výrobkem podniků Dřevařského průmyslu, GŘ Praha.

Sortiment rodinných domků dává možnost výběru vhodného typu dle potřeb a podmínek stavebníka.

Podniky DPGR Praha dodávají rodinné domky pro výstavbu izolovanou (sólo domky), skupinovou (zejména řadové) i výstavbu dvojdomků.

Některé typy rodinných domků jsou dodávány jako soubor stavebních dílců (stavebnice) u některých typů provádí výrobce montáž hrubé stavby a několik typů dodává „na klíč", na stavebníkem připravené podsklepení.

Montované rodinné domky Dřevařského průmyslu jsou cenově únosné pro široký okruh odběratelů, výhodné pro svépomocnou výstavbu a jejich realizace je z hlediska času méně náročná.

STAVĚT MONTOVANÉ RODINNÉ DOMKY SVÉPOMOCÍ, ZNAMENÁ STAVĚT LEVNĚJI A RYCHLE

Celý katalog